Logo Sytec Sp. z o.o.
HOME

O FIRMIE

PRZETARGI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PRODUKTY
odwodnienia liniowe
  lekki typ CS
  techniczne z ochronną listwą krawędziową typ SE
  techniczne z ochronną listwą krawędziową typ CE
  techniczne z rusztem z polimerobetonu typ DM
odwodnienia krawężnikowe
odwodnienia tunelowe
pokrywy wpustów ulicznych
odwodnienia mostowe
elementy specjalne

Polimerobeton

KONTAKT

PARTNERZY

DO POBRANIA

GALERIA ZDJĘĆ

MAPA STRONY

Nasze korzenie w Chile ANTICORROSIVOS INDUSTRIALES LTDA

Ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji wanien do elektrolizy z polimerobetonu.


Sytec Sp. z o.o. Systemy i Technologie
ul. Kopalniana 7
59-100 Polkowice

tel.: +48 (76) 72 34 235
fax: +48 (76) 72 34 222
e-mail: sytec@sytec.pl

REGON 391042521
NIP 692-23-57-794
KRS 0000179595

odwodnienia liniowe   
   


Zalety systemu odwodnień liniowych SYTEC:
 • Doskonałe parametry polimerobetonu jako materiału, z którego wykonano kanał odwadniający,
 • Wysoka wydajność hydrauliczna przekrojów,
 • Proste zasady konserwacji systemu,
 • Prosty montaż,
 • Szeroka gama zastosowań odwodnienia liniowego SYTEC

liniowe_1_1.gif

liniowe_2_2.gif

Potrzeba odbierania wód opadowych w system odwodnienia liniowego związana jest z dążeniem do poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej. Stojąca woda na chodnikach, czy wjazdach do posesji stanowi uciążliwość dla ich użytkowników jak również zagrożenie jakości wód gruntowych.

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 627) oraz ustawą Prawo Wodne (Dz. U. z 2001r. nr 115, poz. 1229) wody opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowisk baz transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni należy odprowadzić do systemu kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej lub podczyszczone wody alternatywnie zagospodarować. Dlatego też niezbędne przy budowaniu nowej infrastruktury są odwodnienia liniowe, które ujmą wody opadowe i odprowadzą do odbiornika.

Firma SYTEC chcąc sprostać oczekiwaniom rynku wprowadziła do swojego katalogu produktów w roku 1995 pierwsze produkty z grupy odwodnień liniowych wykonane z polimerobetonu.

Oferowane Państwu odwodnienia liniowe wykonane zostały z wysokiej jakości polimerobetonu i stosowane są do odprowadzania wody z rozmaitych terenów – ich duża różnorodność sprawia, że sprawdzają się w zróżnicowanych miejscach. Wyposażone są w specjalne koryta odwadniające, które zamocowane na powierzchni i przykryte odpowiednio dopasowanym rusztem. Zbiera się w nich woda, która następnie spływa do kanalizacji albo rowu melioracyjnego. Koryta mogą być płaskie lub posiadać niewielki spadek wewnętrzny, a ich długości zawsze dostosowywane są bezpośrednio do wymagań inwestora. Dzięki łatwości ich montażu oraz funkcjonalności, proces instalacji trwa krótko, a możliwość dowolnego wykorzystania sprawia, że nasze produkty cieszą się dużym zainteresowaniem Klientów z różnych regionów naszego kraju.


Gamę produktów z grupy odwodnień liniowych obejmują:

 1. Odwodnienia liniowe typu lekkiego - CS,
 2. Techniczne odwodnienia liniowe z ochronną listwą krawędziową – SE,
 3. Techniczne odwodnienia liniowe z ochronną listwą krawędziową – CE,
 4. Techniczne odwodnienia liniowe z rusztem z polimerobetonu - DM
 5. Odwodnienia krawężnikowe,
 6. Odwodnienia tunelowe.

Odwodnienia liniowe SYTEC produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1433:2005, A1:2007 "Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności."

Zastosowanie

W zależności od wybranego rodzaju odwodnienia, może ono zostać wykorzystane:

 • wokół domów jednorodzinnych i budynków użyteczności publicznej (zarówno małych, jak i dużych),
 • na drogach (w tym autostradach) i ciągach pieszych,
 • wokół terenów przemysłowych,
 • w parkach i ogrodach,
 • przy placach i na dużych obszarach utwardzonych w miastach,
 • na parkingach krytych i podziemnych.

Zakres zastosowań jest bardzo szeroki, a jakość wykonania produktów sprawia, że będą one skutecznie spełniać swoją rolę przez bardzo długi czas.

Odwodnienia liniowe SYTEC posiadają wiele zalet, takich jak:

 • Doskonałe parametry polimerobetonu jako materiału, z którego wykonano kanał odwadniający, w związku z czym zachowuje on trwałość przez wiele lat, nawet w przypadku wzmożonej eksploatacji,
 • Zwiększona odporność na działanie czynników atmosferycznych, w tym niskich i wysokich temperatur, a także niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • Doskonała odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz ogień,
 • Wysoka stabilność i doskonałe łączenie produktu z podłożem,
 • Wysoka wydajność hydrauliczna przekrojów i płynność przepływu,
 • Proste zasady konserwacji systemu,
 • Prosty i szybki montaż, w tym łatwe połączenie odpływu z siecią kanalizacyjną,
 • Szeroka gama zastosowań odwodnienia liniowego SYTEC – zarówno w warunkach przydomowych, przemysłowych, jak również na autostradach czy miejscach publicznych,
 • Szeroki wybór zróżnicowanych rozwiązań, które łatwo jest dopasować do indywidualnych potrzeb pod kątem zastosowania,
 • Najwyższa jakość wykonania, potwierdzona certyfikatem.

Lekki typ CS

Odwodnienia lekkie typu CS są idealne do zastosowań przy domach, na terenach szkolnych czy w parkach i na skwerach. Przeznaczone zostały do obszarów ruchu pieszego w (klasa A15) oraz samochodów osobowych (klasa B125). W skład systemu wchodzą kanał z polimerobetonu, studnia z koszem osadczym oraz dwie zaślepki – otwarta i pełna.

Techniczne z ochronną listwą krawędziową typ SE

System ten jest najbardziej uniwersalnym i najczęściej wykorzystywanym, ponieważ znajduje zastosowanie na obszarach przydomowych, przykrawężnikowych ulic, przemysłowych i wielu innych. W jego budowie wykorzystano polimerobeton, wpływający na trwałość rozwiązań, oraz rożne rodzaje rusztów mocowanych śrubowo.

Techniczne z ochronną listwą krawędziową typ CE

Niezwykle wytrzymałe odwodnienia, które spełniają wymogi klasy F900. Systemy znajdują szerokie zastosowanie na różnych terenach intensywnie eksploatowanych i narażonych na duże obciążenia – np. spowodowane samochodami ciężarowymi. Idealne również na tereny przemysłowe, perony, lotniska i wiele innych.

Techniczne z rusztem z polimerobetonu typ DM

Odwodnienie wykonane w całości z polimerobetonu i odporne na działanie substancji chemicznych, w związku z czym znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków, na stacjach paliw i w innych obiektach. Oprócz tego sprawdzają się na jezdniach, terenach o największym obciążeniu oraz zróżnicowanych obszarach przemysłowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA

HOME O FIRMIE -  PRZETARGI -  PRODUKTY -  Polimerobeton -  KONTAKT -  PARTNERZY - 
DO POBRANIA -  GALERIA ZDJĘĆ -  MAPA STRONY -  POLITYKA COOKIES